Wat is EMDR en wanneer is het nuttig?

Wat is EMDR en wanneer is het nuttig? Vaak zijn we in staat om een heftige levensgebeurtenis goed te verwerken. Gemiddeld genomen is dat in ongeveer 80% van de gevallen zo.Soms lukt het echter niet om zo’n gebeurtenis een plekje te geven, je houdt klachten over aan die gebeurtenis.Je kunt je anders voelen, je anders […]

Grensoverschrijding tussen Hechting en Authenticiteit

Grensoverschrijding tussen hechting en authenticiteit Ooit kreeg ik in 1 van mijn opdrachten te maken met een door de opdrachtgever ingehuurde -en invloedrijke- adviseur. We kregen een inhoudelijk verschil van mening. In een telefoongesprek tussen mijn leidinggevende en deze adviseur liet deze adviseur doorschemeren dat hij verontschuldigingen van mij wilde. Ik kreeg de opdracht om ze […]

Waarom psychologische veiligheid (in organisaties) zo moeilijk te bereiken is

Waarom psychologische veiligheid (in organisaties) zo moeilijk te bereiken is Niet zelden lezen we over psychologische veiligheid. En dan met name hoe belangrijk dat is voor organisaties. Vooral in de Agile wereld komt dit nogal eens ter sprake.Psychologische veiligheid biedt ons immers de gelegenheid om buiten onze comfort-zone te treden, nieuwe dingen uit te proberen. […]

Vertragen

Vertragen… We hebben het zo nodig om ons staande te kunnen houden in de snelheid van gebeurtenissen om ons heen waarin we telkens worden uitgedaagd om te gaan met onze verlangens en de onmaakbaarheid van onze omgeving… Virginia Satir gaat uit van “De Vijf Vrijheden”: De vrijheid om te zien en horen wat er in het […]

Taal van het Hart

De Taal van het Hart YouTube deed de suggestie om naar dit nummer te luisteren.Geen idee wat de titel betekent, voor mij is de gezongen tekst onvertaalbaar waarvan ik bovendien lang niet alles versta.Maar wat een prachtig nummer…Iemand schrijft als opmerking bij het filmpje de weg in het denken voor 5 minuten kwijt te zijn […]

Coachings Economie

Het Economisch Rendement van Coachen Vooral in organisatie-culturen waar “meten is weten” de boventoon voert, worden vragen gesteld over de rechtvaardiging van coaching. Ik ben ervan overtuigd dat, niet in de laatste plaats op basis van eigen ervaring, coachen een hoog rendement heeft. Naar het rendement van coachen is onderzoek gedaan, ik verwijs naar een […]

Ik geloof

Ik Geloof Waar je op je werk of soms ook op andere manieren zo tegenaan kunt lopen, is het gevoel er niet toe te doen. Het lijkt dan alsof je niet gehoord wordt, je krijgt het gevoel niet erkend te worden. Of erger nog, om miskend te worden. Er zijn vier niveaus van miskenning, en […]