COACH NODIG?

Regio: Amersfoort – Apeldoorn,
 Nijkerk, Harderwijk – Barneveld

De kracht van egoposities

Uit de Transactionele Analyse is de drama driehoek wellicht bekend, misschien is dat wel het meest bekende onderdeel uit de TA.
Minder bekend zijn de egoposities, ik lees er zelf in ieder geval veel minder over op de sociale media. Juist die egoposities zijn zo behulpzaam en zeker wanneer dit concept gecombineerd wordt met het inzicht van Victor Frankl, bij het ontwikkelen van ander gedrag.
In mijn praktijk maak ik daar dan ook graag en veelvuldig gebruik van.

Egoposities?

Binnen de psychologie maken verschillende stromingen gebruik maken van persoonsdelen: we zijn meer dan ons fysieke lichaam waarbinnen één, altijd uiterst consistent geestessysteem opereert. Zou de mens uitsluitend beschikken over 1 bewustzijn, dan zou het een stuk makkelijker zijn om te verklaren waarom iemand wat doet. Gedrag word echter voor het overgrote deel bepaald door onbewuste processen. En om iets te kunnen zeggen over dat gedrag zoekt men naar mogelijkheden om dat samenspel enigszins te kunnen duiden.

Ook de Transactionele Analyse maakt onderscheid in persoonsdelen, de egotoestanden.
Een egotoestand wordt gedefinieerd als “een consistent patroon van voelen en ervaren dat samengaat met een overeenkomstig consistent patroon van gedragingen”.

Ouder, Volwassene, Kind

In z’n meest basale vorm zijn er drie egotoestanden, de Ouder, De Volwassene en het Kind.

Wanneer mensen tegen beperkignen van hun eigen gedrag aanlopen en daar iets aan willen doen, maak ik oa. gebruik van deze driedeling.

Het klinkt veel eenvoudiger dan het is: om de gewenste gedragsverandering te bereiken, is het van belang om van jezelf “door te krijgen” uit welke egopositie je reageert. En om dat van jezelf te kunnen zien, heb je te leren om vertraagd te kunnen reageren.

Die vertraging is nodig om te kunnen reageren vanuit de Volwassene.

Leren vertragen geeft nieuwe mogelijkheden

Volwassen reacties hebben kenmerken, ik noem er enkele:

  • ze zijn gebaseerd op “ik ben ok, jij bent ok”
  • ik zorg goed voor mezelf en houd van daaruit rekening met de ander
  • ze zijn erop uit om win-win situaties te creeren
  • ze zijn gebaseerd op een op waarheid gebaseerde integriteit, wat ook betekent dat er inzicht is in het effect van de ‘stimulus’ op de (interne) Ouder en het Kind.

Vergroten van het bewustzijn

Zoals ik aangaf, voortdurend alert zijn op welke stimuli er zijn en welke response je daarop geeft is moeilijk. Het vergt een enorm hoge mate van bewustzijn. In die staat kunnen we gedurende de periode dat we niet slapen, niet voortdurend zijn en blijven.

Het goede nieuws is dat het wel degelijk mogelijk is om ons bewustzijn te vergroten en nieuwe paden in onze brein aan te leggen. Inzicht in de oorzaken van het ontstaan van de bestaande denk- en reactiepaden maakt het mogelijk onszelf te verontschuldigen voor het gedrag waar we vanaf willen en helpt bij het ontwikkelen van nieuwe denk- reactiepaden.
Door het concept van de egoposities je eigen te maken en ermee te oefenen worden die nieuwe paden beter en steeds makkelijker begaanbaar.
Kennis over egoposities biedt een benadering en houvast om oud ongewenst gedrag af te leren en nieuw gewenst gedrag aan te leren: de kracht van egoposities!

Meer weten?

Neem contact op